Nhân viên Kế toán Kho

I. QUYỀN HẠN VÀ VỊ TRÍ TRONG CƠ CẤU TỔ CHỨC 
– Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng.
– Báo cáo kế toán trưởng.
II.YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
– Có trình độ về tài chính và kế toán.
– Có kỹ năng vi tính (sử dụng thành thạo phần mềm kế toán) và tiếng Anh.
III. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
– Đảm bảo tính chính xác và trung thực trong các báo cáo tài chính.
– Đảm bảo tính hiệu quả trong việc cân đối hàng xuất và nhập kho phụ tùng
IV. NHIỆM VỤ CHÍNH
– Căn cứ vào quy chế  bán hàng của phòng DV và chương trình FVL KM trong tháng và các KH có thẻ VIP. Thu ngân sẽ kiểm tra lại trên LSC và LPT viết hoá đơn ,phiếu thu và thu tiền của khách hàng.
– Thu ngân chỉ ký giấy ra cổng khi đã thu hết tiền của khách trên LSC ( Trong trường hợp xe có hợp đồng nguyên tắc thu ngân sẽ check lại cùng với kế toán dịch vụ để cho xe ra cổng)
– Hỗ trợ Kế toán trong đối chiếu và quản lý công nợ.
– Đi thu tiền của khách hàng (nếu có)
– Hàng ngày lập bảng kê thu tiền trong ngày (n-1)  nộp thủ quỹ công ty.
– Cuối ngày tập hợp toàn bộ chứng từ thu tiền trong ngày nộp cho kế toán dịch vụ
– Hỗ trợ Kế toán thuế trong cân đối thuế.
– Hàng tuần lập báo cáo các công việc đã làm thực hiện trong tuần và lập kế hoạch các công việc sẽ làm trong tuần tới. Cuối tháng lập báo cáo tháng gửi KTT
V. YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ
– Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch
– Thuế và các quy định về thuế.
– Kỹ năng giao tiếp
VI. CÁC YÊU CẦU KHÁC
– Yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp cao nhất bản chính.
– Công ty có trách nhiệm lưu giữ trong quá trình nhân viên làm việc tại công ty và hoàn trả khi nhân viên nghỉ việc tuân thủ Quy chế công ty

XIN VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC ĐẶT LỊCH HẸN PHỎNG VẤN
    captcha